Ik pa laikam sanāk saruna par to, ar ko tad īsti atšķiras doktors no docenta un kas ir labāks – profesors vai asociētais profesors. Parasti cilvēki to nezina, jo internetā par šo ir samērā maz informācijas. Šī iemesla dēļ izdomāju apkopot informāciju par šo tēmu šeit. Visi grādi un profesijas tiks uzskaitītas to iegūšanas secībā vai pēc nozīmīguma.

Akadēmiskie grādi

Ar akadēmiskajiem grādiem viss ir skaidrs, pastāv divi akadēmiskie grādi:

 1. Bakalaura grāds – šo grādu iegūst uzrakstot bakalaura darbu.
 2. Maģistra grāds – šo grādu iegūst uzrakstot maģistra darbu.

Šeit īsti paskaidrojumi nav vjadzīgi, pabeidzot bakalauru (3 līdz 4 gadi), vari studēt maģistros, kurus pabeidzot (2 līdz 3 gadi), tev ir augstākais iespējamais akadēmiskais grāds Latvijā. Gribu vēl piebilst, ka maģistrs studē maģistrantūrā nevis maģistratūrā.

Zinātniskie grādi

 1. Aspirants – agrāk (līdz 1991. gadam) tas bija zinātņu kandidāta grāds.
 2. Doktors – doktora grādu iegūst uzrakstot doktora disertāciju (pētījumu).
 3. Habilitēts doktors (kopš 2000. gada Latvijā šādu vairs nepiešķir) – šo grādu iegūst uzrakstot habilitācijas darbu.

Kā redzams, tad Latvijā tiek piešķirts tikai viens zinātniskā grāda veids – doktors. Doktorantūrā vari studēt, ja esi pabeidzis maģistrus, protams, ja tevi uzņem doktorantūrā. Atkarībā no augstskolas doktora grādu var iegūt 3 līdz 4 gadu laikā. Līdzīgi kā maģistrants, doktorants studē doktorantūrā.

Akadēmiskie amati

 1. Asistents – docenta vai profesora palīgs praktisko darbu vadīšanā.
 2. Lektors – docenta vai profesora palīgs lekciju pasniegšanā.
 3. Docents – drīkst pasniegt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas studentiem.
 4. Asociēts profesors – tikai savā augstskolā atzīts profesors.
 5. Profesors – starptautiski atzīts amats, kuru var iegūt pēc 3 gadu pieredzes asociētā profesora amatā. Šis ir vienīgais amats, kas drīkst kļūt par augstskolas rektoru.

Lūk šajā sarakstā tika “demistificēti” visi asoc., prof., doc. utt. par kuriem cilvēki parasti spriedelē, bet īsti nesaprot, ko tas nozīmē.

Nobeigumā

Lai dziļāk saprastu, kā tiek piešķirti amati un kāda ir grādu nozīme, iesaku apskatīt izmantoto literatūru. Jo īpaši iesaku apskatīt zinātnisko grādu nomenklatūru Latvijas Republikā, kurā paskaidroti visu zinātņu saīsinājumi latīņu valodā. Pastāv iespēja, ka esmu šur tur kļūdījies, tāpēc, ja atrodi kādu kļūdu, lūdzu, ziņo par to komentāros!

Izmantotā literatūra

 1. http://termini.lza.lv/article.php?id=7
 2. http://termini.lza.lv/term.php?term=doktors&list=doktors&lang=LV
 3. http://termini.lza.lv/term.php?term=habilit%C4%93ts%20doktors&list=habilit%C4%93ts%20doktors&lang=LV
 4. http://www.aip.lv/files/Profesura_01022006.ppt
 5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=111573
 6. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/aspiranti.pdf
 7. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=1723&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 8. http://www.lu.lv/forums/nc/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=25830&tx_mmforum_pi1[fid]=5
 9. http://www.mehi.lv/index.php/mehiem/faq