Pielikumā pieejams mans maģistra darbs ar tēmu “Bezgalīga zemes reljefa imitācijas ģenerēšana pielietojumiem datorspēlēs un vizuālos modeļos”. Darba vadītājs: Dr. sc. ing. Agris Ņikitenko.

Anotācija

Mūsdienu datoru radītajās virtuālās vides tiek izmantoti arvien lielāki un detalizētāki reljefi, tāpēc reljefu izstrāde kļūst aizvien darbietilpīgāka, kā arī, tie aizņem aizvien vairāk vietas uz datu nesējiem. Šo problēmu risināšanai iespējams izmantot algoritmus, kas reljefus ģenerē procedurāli.

Darbā piedāvāts risinājums bezgalīgu reljefu ģenerēšanai pielietojumiem datorspēlēs un vizuālos modeļos. Tā kā reālistisku reljefu ģenerēšanai nepieciešams izmantot vairākus algoritmus, tad maģistra darbā tiek apskatīti visi izmantotie algoritmi. Balstoties uz teorētiskām atziņām par algoritmu pielietojumiem un darbības principiem, tika izstrādāts un pilnveidots risinājums, ko iespējams integrēt datorspēlēs un vizuālos modeļos.

Maģistra darbā ir 79 lappuses, 64 attēli, 1 tabula un 70 literatūras avoti.

Lejupielādēt